OMURGANIN BOYUN BÖLÜMÜNDEKİ OLUŞUM BOZUKLUKLARI

(1/1)

eviL:
Boyunda ve sinirlerde bozukluklara yolaçabilen birçok oluşum. bozukluğu ayırdedilir. Başlıcaları şunlardır:
—  atlas kemik (1. boyun omuru) ile artkafa kemiğinin tam ya da tam olmayan yapışması (ok--
ıpitalizasyon);
—  artkafa  büyük  deliği  çevresinin     kafatası ine geçtiği kafa tabanı çökmeleri: Bu oluşum bozukluğu, doğal olarak eksen kemik (2. boyun omuru)   dişinde bir yükselmeye neden olur;
—  atlas kemik ön kemeri ile eksen kemik dişi ırasında mm'den çok bir uzaklıkla kendini belli
eden atlas kemik-eksen kemik çıkığı;
—  eksen kemik dişinin oluşum bozuklukları (biçim bozukluğu; küçük eksen kemik dişi; eksen
emik dişinin bulunmaması);
—  omurganın boyun bölgesinde 2 ya da daha omurun kaynaşması sonucu oluşan doğuştan
ısa boyun  (Klippel-Feil sendromu): Boyun omurlarının birkaçı tek kütle halindedir;
—  boyun kaburgası (servikal kosta; 7. boyun omurunun enine çıkıntısı ile eklemlenen normalden fazla bir kaburgadır: Tek ya da çift taraflı olabilir);
—  omurga kanalının boyun bölümünün doğuştan darlığı.
Bu çeşitli oluşum bozuklukları birlikte bulunabilir ya da boyun oluşum bozukluklarıyla birlikte görülebilir.


Teşhis
Boyundaki bozukluklar
Boyunda bir kısalık, başın kusurlu duruşu, boyun hareketlerinde sınırlanma ve boyun, ense ağrıları görülebilir.


Sinir bozuklukları*
Bu bozukluklar çok çeşitli olabilir ve bazı sinir hastalıklarını taklit edebilirler; eksen kemik dişinin sinirler ^üstüne bası yapmasının sonucudurlar.


OMURGANIN SIRT VE BEL BÖLGESİ OLUŞUM BOZUKLUKLARI

Başlıcaları  şunlardır:
—  belkemiğinde bir kamburluğa (kifoz) ya da  yana  eğrilmeye   (skolyoz)   neden   olan  yarım omur (hemivertebra). Omurun yarısı oluşmuş, öteki yarısı yoktur. Bazen birden çok omurda görülür; — omurga kanalının bel bölümünün doğuştan darlığı. Yozlaştırıcı bel romatizmasıyla daha kö-tüleşebilir.

OMURGANIN BEL VE KUYRUK SOKUMU BÖLÜMÜ OLUŞUM BOZUKLUKLARI

Bel-kuyruk sokumu geçişi oluşum bozukluğu
Çok sık raslanan bir oluşum bozukluğudur. 5. bel omurunun kuyruk sokumu kemiğine tam ya da tam olmayan kaynamasıdır. Bu oluşum bozukluğunun bulunduğu kişilerde sonradan bel ve bacak ağrıları, bozukluğun tek taraflı olduğu hastalarda kalça siniri ağrısını ödünlemek için işlevsel bir yana eğrilik (skolyoz) ortaya çıkar. İki taraflı oluşum bozukluklarında, omurganın bel bölümü kısalmış olarak görülür. 5. bel omuru, kuyruk sokumu omuru Özelliğini almıştır ve üçgen biçimindedir.
Bel-kuyruk sokumu bölümünde omurga kanalı arka çeperi çatlaklığı
Bu bozukluk, omur arka kemerlerinin kaynaşma kusuruna bağlıdır: Beyin-omurilik zarlarının fıtıklaşarak dışarı çıkmasıyla (menengosel) birlikte olabilir; bu fıtık bazen sinir öğeleri de içerir.


Omur kayması
Omur kayması (spondilolistezis), özellikle 4. ve 5. bel omurunda görülen öne doğru bir kaymadır. Omur kaymasına uzun süre iyi katlanılabilir; ama genellikle bel ve kalça siniri ağrıları ortaya çıkar. Yandan çekilen röntgen filmi ile kesin teşhis konur. Hafif kaymalarda bel korsesi gereklidir. Ağır kaymalarda, kayan omur, bir kemik çubukla hareketsizleştirilir.


Navigasyon

[0] Mesajlar